Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právní odbor

Informace pro obce v oblasti eGovernmentu

INFORMACE pro obce LIBERECKÉHO KRAJE 

V souladu s ustanoveními zákona č. 111/2009, Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, provádí od prosince 2011 obce a města oznamování činnostních rolí u agend ohlášených ústředními správními orgány v Registru práv a povinností.

V této souvislosti doporučujeme sledovat webové stránky Správy základních registrů (kde jsou uveřejněny podrobné informace o postupech v jednotlivých typech obcí a měst.
 
Zároveň se můžete obrátit na zaměstnance krajského úřadu:
-        informace technického charakteru poskytne:
                Vít Litoš, tel.: 485 226 713, email: mailto:vit.litos@kraj-lbc.cz
-        informace k metodice a právním předpisům poskytne:
Mgr. Zuzana Strnadová, tel.: 485 226 439,
 

 

Nástroj pro snadnou správu Informačního systému datových schránek - pro obce i příspěvkové organizace:

Jednoduchou možností pro vstup do datové schránky, nahrazující webovské rozhraní s nutností zadávat přihlašovací údaje, je produkt společnosti GORDIC s r.o. „ISDS lite“ – níže je uveden popis instalace produktu, návod k prvotnímu spuštění a vlastní aplikace ISDS lite.

Produkt je pro obce Libereckého kraje typu I. a II zdarma.


Postup instalace Gordic ISDS lite.pps (__) - powerpoint prezentace

Postup instalace Gordic ISDS lite.pdf (__) - pdf dokument

Prvotní spuštění Gordic ISDS lite.pps (__) - powerpoint prezentace

Prvotní spuštění Gordic ISDS lite.pdf (__) - pdf dokument


Instalátor aplikace (__) (instalátor aplikace - EXE soubor, 7MB)
 

Kontakt na zástupce spol. GORDIC s r.o.

vlasta.jindrichova@gordic.cz

tel.: 541 244 201