Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právní odbor

eGovernment

 Datové schránky

Dne 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb.,  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o eGovernmentu). Tento zákon stanovuje všem orgánům veřejné moci povinnost přednostně komunikovat  elektronicky prostřednictvím datových schránek. Stejně tak se mohou občané a právnické osoby obracet se svými podáními na úřady ze svých datových schránek - tato forma elektronické komunikace má stejnou právní váhu jako úkon učiněný písemně a podepsaný vlastnoručním podpisem a je zdarma.
ID datové schránky Libereckého kraje je: c5kbvkw a maximální velikost jedné datové zprávy je 20 Mb.
 
Podrobné informace k datovým schránkám lze získat na www.datoveschranky.info .
 
 
Základní registry veřejné správy
Od 1.7.2012 jsou orgány veřejné správy, tj. obce, města a kraje, povinny ověřovat a zapisovat údaje o fyzických a právnických osobách a údaje o adresách a nemovitostech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech
- Referenční údaje (platné a aktuální údaje) o občanech ČR a cizincích s pobytem nad 90 dnů jsou vedeny v Registru obyvatel,
- referenční údaje o právnických osobách jsou uvedeny v Registru osob,
- Registr územní identifikace, adres a nemovitostí obsahuje ověřené údaje z katastru nemovitostí a adresy pobytu fyzických osob nebo sídel právnických osob,
- Registr práv a povinností obsahuje údaje o oprávněních k přístupu k datům v základních registrech a budou do něj zapisovány rozhodnutí orgánů veřejné moci, které nějakým způsobem mění údaje vedené v základních registrech.
 
Bližší informace k základním registrům lze získat na www.szrcr.cz .
 
  
Aktuální informace pro obce Libereckého kraje v oblasti eGovernmentu jsou na: Informace_pro_obce

 Seznam kontaktních osob na Krajském úřadě Libereckého kraje, kteří se zabývají problematikou eGovernmentu: 

 

Jméno

Kontakt

Metodika k eGovernmentu

Mgr. Zuzana Strnadová

zuzana.strnadova@kraj-lbc.cz
(tel:  485 226 439)

Vedoucí ICT

Ing. Pavel Tvrzník

pavel.tvrznik@kraj-lbc.cz
(tel:  485 226 502)

   

 

eGon centrum Libereckého kraje 

 

egon@kraj-lbc.cz

 

 Dokumenty ke stažení
Podepisovani_elektronickych_dokumentu_zarucenym_elektronickym_podpisem (PDF, 1MB)
Nastaveni_Adobe_Reader.pdf (PDF, 1MB)
Nastaveni_DS1.pps (powerpoint prezentace, 2MB)

 Instalátor aplikace (__) (instalátor aplikace - EXE soubor, 7MB)