Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právní odbor

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Právní odbor zapisuje veřejné funkcionáře Libereckého kraje (zejm. uvolněné zastupitele, vedoucí odborů a oddělení krajského úřadu, ředitele příspěvkových organizací) do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který spravuje Ministerstvo spravedlnost a který je dostupný na https://cro.justice.cz/.

Právní odbor pro veřejné funkcionáře rovněž generuje v systému registru oznámení přístupové údaje a upozorňuje je na to, v jakých lhůtách mají oznámení do registru podat.

 

 

Kontakty:

 

 

Jméno

Telefon

Kancelář

Funkce

E-mail

Mgr. Karel Ulmann

485 226 465

C213

vedoucí Právního odboru

karel.ulmann@kraj-lbc.cz

Mgr. Petr Anton

485 226 649

C215

zástupce vedoucího odboru, vedoucí právního oddělení

petr.anton@kraj-lbc.cz

Mgr. Martin Hýsek

485 226 915

C216

právník

martin.hysek@kraj-lbc.cz

Ing. Kateřina Jandlová 485 226 435 C216 odborný zaměstnanec

katerina.jandlova@kraj-lbc.cz