Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím přechází do kompetence právního odboru

16. 07. 2015

Liberecký kraj přijal novou směrnici na vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Důvodem nové úpravy postupu při vyřizování žádostí je především přechod odpovědnosti za vyřizování těchto žádostí z odboru kancelář hejtmana na právní odbor, který je méně spojený s volenými orgány kraje a tedy více apolitický.

Obsahově se nová úprava od původní příliš neliší, řízení o vyřizování žádosti bude vést právní odbor a ostatní odbory krajského úřadu mu budou poskytovat potřebnou součinnost, zejména vyhledávat a předávat požadované informace.

Nová úprava je rozdělena do více vnitřních předpisů, a to směrnice rady kraje, která stanoví základní rozdělení kompetencí a organizační směrnice ředitele krajského úřadu, která upravuje konkrétní postup krajského úřadu při vyřizování žádosti. Na jejich základě bude následně vydán nový sazebník úhrad, které mohou být za poskytnutí informací krajským úřadem účtovány. Nová úprava této problematiky má dále za cíl být přehlednější a řešit problematiku tak, jak časově probíhá, tj. od obdržení žádosti přes vnitřní postup krajského úřadu při shromažďování požadovaných informací, posouzení, zda je možno tyto informace poskytnout až po jejich odeslání žadateli, případně vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Také méně opisuje zákon a soustředí se spíše na procesy uvnitř krajského úřadu.

V posledních sedmi letech (rok 2015 do 1. července) řešil Krajský úřad Libereckého kraje celkem 318 žádostí podaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Počet žádostí o informace, podaných podle zákona, které Krajský úřad Libereckého kraje za poslední léta obdržel, vyplývá z následující tabulky:

Rok

Počet podaných žádostí

2009

22

2010

28

2011

45

2012

54

2013

71

2014

54

2015 (leden až červenec)

44

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215