Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Právní odbor

Metodika k výkonu správy místních poplatků

PROCES ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Prezentace MV ČR – Nejčastější pochybení obcí při tvorbě a vyhlašování obecně závazných vyhlášek o místních poplatcíchPrezentace MV ČR – Nejčastější pochybení obcí při tvorbě a vyhlašování obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Aktuální informace k OZV (prezentace vytvořená pro Královéhradecký kraj)Aktuální informace k OZV (prezentace vytvořená pro Královéhradecký kraj)

V návaznosti na procesní novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, si Vás dovolujeme informovat o tom, že Ministerstvo vnitra ČR doporučuje obcím vydat nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Webové stránky MV ČR obsahují nyní nově interaktivní vzory OZV. Vzory, které vycházejí z právního stavu od 1. 1. 2024 jsou dostupné z odkazu: https://portal.gov.cz/kam-dal/pro-urady-ovm/interaktivni-vzory-pro-tvorbu-obecne-zavaznych-vyhlasek-obci.

S účinností od 1. 1. 2022 se veškeré právní předpisy územně samosprávných celků vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů (na portále MV ČR: https://sbirkapp.gov.cz/). Vyhlášení právního předpisu obce ve Sbírce PP ÚSC je podmínkou jeho platnosti!

Dovolujeme si Vás upozornit, abyste tvorbu obecně závazných vyhlášek neponechávali na poslední chvíli, neboť vzhledem k velkému počtu obcí je velmi pravděpodobné, že v závěru roku 2023 nebudou územní pracoviště MV ČR schopny z kapacitních důvodů obcím při tvorbě OZV pomoci.

Kontakty na územní pracoviště oddělení dozoru MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx