Počasí Dnes °C
Právní odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Právní odbor > Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Právní odbor zapisuje veřejné funkcionáře Libereckého kraje (zejm. uvolněné zastupitele, vedoucí odborů a oddělení krajského úřadu, ředitele příspěvkových organizací) do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který spravuje Ministerstvo spravedlnost a který je dostupný na https://cro.justice.cz/.

Právní odbor pro veřejné funkcionáře rovněž generuje v systému registru oznámení přístupové údaje a upozorňuje je na to, v jakých lhůtách mají oznámení do registru podat.

Kontakty:

Jméno

Telefon

Kancelář

Funkce

E-mail

Mgr. Karel Ulmann

485 226 465

C213

vedoucí Právního odboru

karel.ulmann@kraj-lbc.cz

Mgr. Petr Anton

485 226 649

C215

zástupce vedoucího odboru, vedoucí právního oddělení

petr.anton@kraj-lbc.cz

Mgr. Martin Hýsek

485 226 915

C216

právník

martin.hysek@kraj-lbc.cz

 

Zpracovávám...